#ວັນໄປສະນິໂລນ9ຕຸລາ

#journéemondialedelaposte
#worldpostday
#ໄປສະນີລາວ
#postelao
#laopost

149e journée mondiale de la poste.